Disclaimer voor kortingscoder.nl

Voogd Web Design (Kamer van Koophandel: 57575045), hierna te noemen VWD, verleent u hierbij toegang tot www.kortingscoder.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

VWD behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
VWD spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden content worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VWD.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met VWD. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VWD nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Geldige kortingscodes en aanbiedingen vind je op Kortingscoder.nl
Logo